STTS® - See through the Surface B.V.

Co-creatie ComPas Methode

De STTS® ComPas Methode maakt een vertaalslag van alle wetenschap en kennis over menselijk gedrag en interactie naar een praktisch concrete module, waarmee jouw organisatie voordeel kan behalen. Vanuit een aantal co-creaties giet ik de methode in verschillende inspiratiesessies, coachsessies en trainingen op maat. ComPas staat voor Communicatie Past!

Module 1

Efficiënt communiceren als basis van het nieuwe samenwerken

Module 2

Efficiënt communiceren door inzicht in drijfveren en kernkwaliteiten

Co-creatie

met Dagmar Pronk

Module 3

De kracht van natuurlijk communiceren

Co-creatie

met verschillende professionals gericht op lichaamstaal
Module 1
Co-creatie met Loek Peters

Efficiënt communiceren als basis van het nieuwe samenwerken

Module 1
Co-creatie met Loek Peters

Efficiënt communiceren als basis van het nieuwe samenwerken

Als modulair onderdeel van de ComPas Methode maak ik me samen met Loek Peters (Maak de Ander beter) sterk voor bewustwording en efficiënt communiceren als basis van het nieuwe samenwerken. Een grote uitdaging in het nieuwe samenwerken is om als team in verbinding te blijven. We werken flexibel, zijn onderweg of hebben een vrije dag; hoe zorg je voor een optimale samenwerking in deze tijd?

Vanuit je zelf beredeneerd leer je gebruik te maken van je eigen dynamiek. Maar ook je drijfveren, weerstanden en omgevingsindicatoren bewust in te zetten en vooral te luisteren naar wat je ziet. Dit vormt het startpunt voor persoonlijk leiderschap.

Simpelweg jouw aanwezigheid heeft invloed op de ander en visa versa. Besef dat je onderdeel bent van het geheel door te kijken wie de ander is, wat hij doet en wat hij precies nodig heeft. Neem verantwoording voor de kwaliteit van het werk van de ander. Kijk hoe jij de ander kunt faciliteren, zodat de ander zijn of haar werk beter kan doen. Deze benadering in combinatie met persoonlijk leiderschap creëert de basis van het nieuwe samenwerken.

Nonverbal communication forms a social language that is in many ways richer and more fundamental than our words

(Leonard Mlodinow)

Introductie Loek Peters

Loek Peters heeft vanuit zijn ervaringen en werkwijze als acteur een filosofie ontwikkeld voor het bedrijfsleven. Uitgangspunt is de ander zo goed mogelijk zijn werk te laten doen. Empathie wordt omgezet in daadkracht en zorgt dat medewerkers zelfstarters worden, waarbij de saamhorigheid binnen een team sterk wordt vergroot. Alle lezingen en trainingen worden op maat, visie of leiderschap gemaakt, zodat deze in alle organisaties toegepast kunnen worden. De kernzin ‘Maak de ander beter’ staat hierin altijd centraal. Je bent zo goed als je de ander laat zijn!

Haal het beste uit je mensen en daarmee uit je organisatie

Organisatie breed spelen medewerkers, managers en teams een belangrijke rol in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De omgeving verandert continu en in een hoog tempo. Doorontwikkeling en prestatieverbetering zijn aan de orde van de dag. Duidelijk verbeterde (natuurlijke) communicatie verhoogt de capaciteit om effectief te handelen in groepen, ondersteunt de ontwikkeling van doelmatige interacties gebaseerd op wederzijds respect en versterkt de menselijke kant van projectmanagement en teambuilding.

Module 1

Efficiënt communiceren als basis van het nieuwe samenwerken

Co-creatie

met Loek Peters

Module 2

Efficiënt communiceren door inzicht in drijfveren en kernkwaliteiten

Module 3

De kracht van natuurlijk communiceren

Co-creatie

met verschillende professionals gericht op lichaamstaal

Module 2
Co-creatie met Dagmar Pronk

Efficiënt communiceren door inzicht in drijfveren en kernkwaliteiten

Module 2
Co-creatie met Dagmar Pronk

Efficiënt communiceren door inzicht in drijfveren en kernkwaliteiten

Als modulair onderdeel van de STTS® ComPas Methode lever ik samen met Dagmar Pronk (HELDER|73)meerwaarde in coaching door gebruik te maken van de drijfverenscan van Intodrives©. De resultaten geven helder inzicht in drijfveren en kernkwaliteiten, weerstanden en omgevingsindicatoren. Zowel van jezelf als hoe deze zich verhouden naar een ander. Als je je hiervan bewust bent, kun je bewuster keuzes maken en gebruik maken van je eigen dynamiek.

De drijfverenscan van Intodrives© is zowel toepasbaar voor individuen als teams. De door psychologen ontwikkelde scan is gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves. In de coaching wordt de uitkomst van de scan gekoppeld aan de specifieke coachvraag.

Daarnaast acteren Dagmar en ik samen als strategisch HR Business Partner op directie-en managementniveau.

Recognizing faces and feelings, to improve communication and emotional life

(Paul Ekman)

Introductie Dagmar Pronk

Dagmar Pronk richt zich op het benutten van de volle potentie en het realiseren van resultaat. Van jouw organisatie, management, medewerkers en jezelf. Passend bij de organisatie en de fase van ontwikkeling waarin deze zich bevindt. Altijd professioneel, doelgericht en op maat. Haar bedrijf HELDER|73 staat voor duidelijkheid, transparantie, richting en resultaat. Ze beschikt over brede HRM, juridische en bedrijfskundige kennis en omvangrijke HRM en coachervaring in diverse rollen, projecten, organisaties en branches.

Haal het beste uit je mensen en daarmee uit je organisatie

Organisatie breed spelen medewerkers, managers en teams een belangrijke rol in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De omgeving verandert continu en in een hoog tempo. Doorontwikkeling en prestatieverbetering zijn aan de orde van de dag. Duidelijk verbeterde (natuurlijke) communicatie verhoogt de capaciteit om effectief te handelen in groepen, ondersteunt de ontwikkeling van doelmatige interacties gebaseerd op wederzijds respect en versterkt de menselijke kant van projectmanagement en teambuilding.

Module 1

Efficiënt communiceren als basis van het nieuwe samenwerken

Co-creatie

met Loek Peters

Module 2

Efficiënt communiceren door inzicht in drijfveren en kernkwaliteiten

Co-creatie

met Dagmar Pronk

Module 3

Co-Creatie met verschillende professionals gericht op lichaamstaal

Module 3
Co-creatie met verschillende professionals gericht op lichaamstaal

De kracht van natuurlijk communiceren

Module 3
Co-creatie met verschillende professionals gericht op lichaamstaal

De kracht van natuurlijk communiceren

Als modulair onderdeel van de STTS® ComPas Methode verzorg ik samen met een aantal professionals inspiratiesessies en trainingen over de kracht van natuurlijk communiceren als basis van het nieuwe samenwerken. Je kunt namelijk niet niet communiceren.

Lichaamstaal en gedrag worden aangestuurd door emoties, voelen en denken. Het komt voort uit onze intrinsieke motivatie. Slechts het topje van de ijsberg is zichtbaar, daaronder liggen veel meer interessante triggers die aangejaagd worden door onze drijfveren, passie en missie. Meer kennis over alles waar jouw woorden en houding op gebaseerd zijn, resulteert in beter zicht op de intenties van je gesprekspartner en een hogere kwaliteit van communicatie.

When the eyes say one thing, and the tongue another, a practiced man relies on the language of the first

(Ralph Waldo Emerson)

Alles is maatwerk

Ook in deze module vormt gedrag de rode draad en staat de mens centraal. Bewustwording is de sleutel om jouw natuurlijke manier van communiceren efficiënt te leren gebruiken. Dit vraagt om finesse en maatwerk. Vandaar dat ik hiervoor samenwerk met de professional die concreet meerwaarde biedt in de specifieke situatie. Zelf zal ik altijd sturen op het gebruik maken van je eigen dynamiek, het bewust inzetten van je drijfveren, weerstanden en omgevingsindicatoren en vooral luisteren naar wat je ziet.

Haal het beste uit je mensen en daarmee uit je organisatie

Organisatie breed spelen medewerkers, managers en teams een belangrijke rol in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De omgeving verandert continu en in een hoog tempo. Doorontwikkeling en prestatieverbetering zijn aan de orde van de dag. Duidelijk verbeterde (natuurlijke) communicatie verhoogt de capaciteit om effectief te handelen in groepen, ondersteunt de ontwikkeling van doelmatige interacties gebaseerd op wederzijds respect en versterkt de menselijke kant van projectmanagement en teambuilding.

Copyright 2018-2024

STTS® See Through The Surface B.V.

i

Juridische informatie

Telefoon

06-38511257

p

Algemeen

KvK-Nr.: 92326021
BTW-id.: NL001890598B43

Copyright 2018-2024

STTS® See Through The Surface B.V.

i

Juridische informatie

p

Algemeen

KvK-Nr.: 92326021
BTW-id.: NL001890598B43