Nicole Naus (STTS – partner in HR) en Dagmar Pronk (HELDER|73) zijn beiden actief op gebied van HR en organisatievraagstukken, ieder vanuit hun eigen bedrijf. Als onderdeel van hun bredere dienstverlening werken zij succesvol samen op het gebied van individuele – en teamontwikkeling, waarbij zij de Intodrives drijfverenscan inzetten. In dit artikel vertellen zij over hun aanpak en wat die oplevert.

Dienstverlening

Wij hebben allebei een passie voor het adviseren en begeleiden van organisaties, teams en individuen op gebied van ontwikkelen en professionaliseren. Gericht op het samen werken aan het realiseren van resultaat. Enkele jaren geleden kwamen wij in contact met Intodrives en waren direct enthousiast over de toegankelijke drijfverenscan. We zagen diverse toepassingsmogelijkheden voor zowel individuele – als ook teamontwikkeling. We besloten het instrument mee te nemen in onze dienstverlening, ieder bij onze eigen opdrachtgevers. Dit leidde tot individuele succesvolle trajecten, bijvoorbeeld op gebied van loopbaanvraagstukken of ontwikkeling in gedrag.

Gemeenschappelijk kader

Al gauw kwamen onze eerste ideeën tot stand om te kijken of we een aanpak konden ontwikkelen waarmee we naast individuen ook teams konden begeleiden, bij voorkeur binnen organisaties die zich in een transitiefase bevinden. We merkten dat binnen organisaties behoefte bestaat om vanuit een gemeenschappelijk kader te werken aan persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Dat gemeenschappelijk kader kan worden vormgegeven vanuit de drijfveren. Hierdoor kan er vanuit inzicht en bewustwording gewerkt worden aan communicatie, samenwerking en teamdynamiek.

Aanpak

In onze aanpak beginnen we met het voeren van individuele gesprekken naar aanleiding van de afgenomen Intodrives drijfverenscan, waarin we de uitkomsten op interactieve wijze met het individu doornemen. Vervolgens begeleiden we een teamsessie waarin we met het hele team aan de slag gaan met het teamprofiel aan de hand van enkele oefeningen. Het team ontvangt tot slot een samenvatting van de teamsessie met handvatten voor het vervolg en een concreet advies.

Teamsessie

Voor de teamsessie hanteren we een ‘vast’ format, waarbij we uiteraard samen met de opdrachtgever kijken naar de specifieke aandachtspunten die van toepassing zijn of doelen die bereikt dienen te worden. De verschillende oefeningen dienen allen om het inzicht en de bewustwording van de eigen drijfveren en weerstanden, die van de ander en als team te vergroten. Daarbij richten we ons gedurende de teamsessie op het versterken van de communicatie, samenwerking en teamdynamiek. Tot dusver hebben de teamsessies dit resultaat ook gebracht voor de teams, inclusief concrete handvatten om het vervolg zelfstandig of onder begeleiding op te pakken.

Oefeningen bij de teamsessie

Naast de drijfverenscan en de rapportage zelf, hebben wij uiteraard de verschillende opties van het teamprofiel gebruikt voor het format van de teamsessie. Ook hebben we de Intodrives Teampuzzel reeds gebruikt in een van de oefeningen. Met de Teampuzzel kan je het teamprofiel op interactieve wijze laten neerleggen, waarbij direct de communicatie, samenwerking en teamdynamiek wordt blootgelegd! Bij een gezamenlijke opdrachtgever, een woningcorporatie in Eindhoven, zijn we in eerste instantie met een relatief klein team gestart met de individuele gesprekken en teamsessie. Dit team is echt onze ‘ambassadeur’ geworden binnen deze organisatie, waardoor andere teams ook volgden. Natuurlijk vindt de ontwikkeling stapsgewijs plaats en heeft dit tijd nodig. Het is fantastisch om hierbij te mogen ondersteunen door de gehele organisatie heen!

Dagmar Pronk

Dagmar Pronk beschikt als HR & O professional over omvangrijke ervaring op gebied van strategische HR en organisatievraagstukken en hieraan gerelateerde coaching. Vanuit haar vakgebied Bedrijfskunde en brede expertise richt zij zich met haar bedrijf HELDER|73 professioneel en met passie op het geven van HR en organisatieadvies en het coachen van individuele medewerkers, leidinggevenden en teams. Met als doel het optimaal benutten van de potentie van mensen en organisaties en het versterken van de beoogde resultaten. Zie ook www.helder73.nl.

Nicole Naus

Met expertise en enthousiasme werkt Nicole Naus aan organisatie brede HR-gerelateerde vraagstukken. Ook voor persoonlijke, arbeid gerelateerde onderwerpen levert zij als professional maatwerk. Met haar bedrijf STTS® (See Through The Surface) gaat ze daarin een stap verder, aan de hand van een zelf ontwikkelde ComPas Methode. Vanuit een aantal co-creaties wordt de methode in verschillende inspiratiesessies, coachsessies en trainingen toegepast. In al haar activiteiten staat de mens centraal en is bewustwording de sleutel voor resultaatgerichte samenwerking door efficiënte communicatie.

Geschreven door:
Gwendoly van Kuijen – van Overbeek | Eigenaar Intodrives Drijfverenscan

Wil jij ook succesvol teams in beweging brengen met behulp van de Intodrives drijfverenscan? Neem dan contact met ons op: info@stts-hr.com