STTS maakt, indien dat voor jouw traject van toegevoegde waarde is, in haar coaching gebruik van de Intodrives© drijfverenscan. Deze door psychologen ontwikkelde drijfverenscan is gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves. Hij onderscheidde diverse drijfveren en omschreef hun samenhang. Met de drijfverentest van Intodrives© wordt in kaart gebracht door welke drijfveren je wordt gemotiveerd. De uitkomsten worden weergegeven in een persoonlijk profiel met rapportage. Hierin is weergegeven in hoeverre jij wordt gedreven door elk van de zes onderzochte drijfveren. In de coaching wordt de uitkomst van de scan gerelateerd aan jouw specifieke coachvraag en vormt hiermee een startpunt voor jouw coachtraject. Intodrives© is zowel toepasbaar voor individuen als teams. STTS is opgeleid en gecertificeerd voor het gebruik van de Intodrives© drijfverenscan.

David McClelland, psycholoog, heeft de theorie over drijfveren uitgewerkt in een model waarin hij de mens vergelijkt met een ijsberg. Menselijk gedrag is het zichtbare deel van de ijsberg. Jouw drijfveren vormen het niet-zichtbare deel van de ijsberg, dat zich onder de waterlijn bevindt en dat vele malen groter is. Je drijfveren, dat wat je vindt en wilt, geven richting aan jouw gedrag en aan de keuzes die je maakt. Dus als je meer inzicht in jezelf wilt of zaken wilt veranderen, is het zinvol te weten wat er onder de waterlijn gebeurt. Daarvoor is de drijfverenscan van Intodrives© ontwikkeld. Door inzicht te krijgen in je drijfveren krijg je meer kennis van en inzicht in wat je belangrijk vindt, wat je energie kost en wat je motiveert.