Wat ziet u?

Een jonge of oude vrouw?

Een vaas of twee gezichten?

Een zes of een negen?

Ziet u de waarheid?

We zien dus niet altijd ‘de waarheid’, maar we bekijken zaken vanuit onze eigen perceptie. Een drijfveer is een omschrijving van het systeem van waaruit iemand denkt en handelt. Vanuit onze drijfveren vormen we gedachten, worden we gemotiveerd om iets te doen en nemen we beslissingen. Deze ‘mentale categorieën’ maken het in het dagelijks leven makkelijker om beslissingen te nemen en met zaken om te gaan.